Loading…
Back To Schedule
Saturday, November 21 • 9:00am - 10:15am
Speuren naar roofkunst

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

De Restitutiecommissie adviseert over claims op naziroofkunst en weet dus op welke kunststukken claims liggen. De commissie mag deze kennis niet actief verspreiden, maar ze mag wel journalisten adviseren die zelf op onderzoek uitgaan. Annemarie Marck en Eelke Muller, beiden onderzoeker bij de Restitutiecommissie, geven in deze workshop aansprekende voorbeelden.Saturday November 21, 2015 9:00am - 10:15am CET
Workshopruimte