Loading…
avatar for Alex Brenninkmeijer

Alex Brenninkmeijer

Europese Rekenkamer
Alex Brenninkmeijer (Amsterdam 1951) is sinds 2014 lid van de Europese Rekenkamer in Luxemburg (www.eca.europa.eu). Daarvoor was hij ruim acht jaar Nationale ombudsman (www.nationaleombudsman.nl). Als ombudsman heeft hij vele initiatieven genomen om de verhouding tussen overheid en burger te verbeteren. Hij is in 1976 begonnen als staatsrechtjurist bij de faculteit der rechtsgeleerdheid van de Radbouduniversiteit te Nijmegen. Vervolgens was hij van 1980 tot 1984 bij de Universiteit Tilburg en promoveerde in 1987 op een proefschrift over het recht op toegang tot de rechter. In 1984 werd hij rechter in Arnhem en van 1988 tot 2005 was hij raadsheer en later vice-president van de Centrale Raad van Beroep (sociale zekerheid en ambtenarenrecht). Van 1992 tot 1995 was hij deeltijdhoogleraar burgerlijk procesrecht bij de Universiteit van Amsterdam en vervolgens hoogleraar constitutioneel recht en bestuursrecht aan de universiteit van Leiden. Hij is een specialist in mediation. Hij is hoofdredacteur van het Handboek mediation en van het Tijdschrift Conflicthantering.

My Speakers Sessions

Friday, November 20
 

3:30pm CET